Zajęcia dodatkowe w szkole

Najważniejszym obowiązkiem każdej szkoły podstawowej w Polsce jest przekazaniem uczniom wiedzy zgodnie z ramowym programem nauczania każdego z przedmiotów ustalonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jednak dyrekcja szkoły ma również pewną dowolność w dysponowaniu pozostałym czasem pracy nauczycieli czyli tak zwanymi godzinami do dyspozycji dyrektora. Może uznać za stosowne spędzenie tych godzin na administrowaniu szkołą, bądź zlecić w tym czasie nauczycielom przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów. Bardzo komfortową sytuacją jest przyznanie szkole dodatkowych godzin przez jednostkę administracji samorządowej lub terytorialnej, która ją prowadzi. Te dodatkowe fundusze mogą zostać spożytkowane na opłacenie pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe na przykład z drugiego nowożytnego języka obcego lub informatyki. Ostatnio budżet państwa zadbał o to by nauczanie języka angielskiego było prowadzone od pierwszej klasy szkoły podstawowej przekazując na ten cel pewne środki ze swojego budżetu. Wystarczy to na przeprowadzenie 2 godzin lekcji języka angielskiego tygodniowe we wszystkich klasach I – III. Pewne środki na przykład na zajęcia wyrównawcze lub dokształcające mogą pochodzić z funduszy europejskich. Ważne jest nie tyle skąd są finansowane ile jaka jest frekwencja uczniów na zajęciach. Bez niej raczej nie można mówić o dobrze zainwestowanych pieniądzach. A przecież środki publiczne mają służyć nam wszystkim.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!