Plusy studiowania za granicą

Odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej nasza młodzież może wybierać się na studia w innych państwach członkowskich na równych prawach. Kiedy zapytamy uczniów szkól średnich jakie są plusy studiowania za granicą w pierwszym miejscu wymieniają możliwość poznania nowych ludzi z różnych krajów oraz naukę języka obcego. Wielu z przyszłych maturzystów wymienia również aspekt dobrej zabawy, zwiedzania i poznawanie innych kultur. Dopiero po chwili refleksji usłyszymy, że studia za granicą dają szanse na lepszą przyszłość, że ułatwią zdobycie pracy po ich ukończeniu. O ile zdobycze towarzyskie i przygody zależą od osobistych predyspozycji przyszłego studenta a czasem od zwykłego szczęścia, o tyle oferta przygotowania przyszłej kariery zawodowej na zagranicznych uczelniach jest faktem. W porównaniu z zagranicznymi nasz system szkolnictwa wyższego w dużej mierze tkwi wciąż w bardzo teoretycznym podejściu do wykładanych przedmiotów. Natomiast uczelnie w krajach takich jak Wielka Brytania, Holandia czy Dania od dawna stawiają na praktykę i połączenie wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem. Często studenci mają tam okazję na współpracę z biznesem i przemysłem od pierwszych lat studiów. Pracują metoda projektów, a zadaniem domowym jest niejednokrotnie rozwiązywanie prawdziwych problemów z hal produkcyjnych albo biura managementu pobliskiego przedsiębiorstwa. Takie przygotowanie w czasie studiów to doskonały trening przed prawdziwą karierą zawodową.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!