Jak wyjechać na studia

Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie aby młodzi ludzie z Polski wyjeżdżali na studia na zagranicznych uczelniach. Wystarczy zdać maturę, być pełnoletnim i przejść pomyślnie procedurę rekrutacji. W procesie rekrutacji trzeba się wykazać znajomością języka angielskiego ponieważ większość międzynarodowych programów kierowanych do obcokrajowców jest wykładana w języku angielskim niezależnie od języka lokalnego. Następnie ważne jest udokumentowanie zainteresowania przedmiotem studiów. Komisja rekrutująca uczelni cenić będzie bardziej doświadczenie w danej dziedzinie, chociażby w postaci udziału w konkursach i innych imprezach branżowych niż piątki od góry do dołu świadectwa maturalnego. Aplikować na zagraniczną uczelnię uczniowie ostatnich klas liceów i techników mogą poprzez formularze on line, jakie uczelnie umieszczają na swoich stronach internetowych. Jeśli ktoś podejmie decyzję o studiowaniu w Wielkiej Brytanii musi aplikować w systemie UCAS, także dostępnym w internecie. Młodzi kandydaci na studentów zagranicznych mogą również skonsultować się z przedstawicielami uczelni w naszym kraju, lub z firmami rekrutującymi kandydatów w ich imieniu. Niektórzy obecni studenci uczelni przyjmują na siebie role ambasadorów uczelni we własnym kraju. Na przykład wchodząc na stronę jednej z duńskich uczelni możemy poznać sylwetkę jednego z ambasadorów na Polskę. Najczęściej podany jest kontaktowy adres mailowy pod którym student jest gotowy odpowiedzieć na pytania dotyczące studiów.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!