Gimnazja dawniej i dziś

Nazwa gimnazjum może wprowadzać w błąd ponieważ w różnych epokach i w różnych państwach określała nieraz bardzo odległe jednostki systemu oświaty. W Polsce przed wojną do gimnazjum uczęszczali uczniowie w wieku od dziesięciu do osiemnastu lat. Obecnie, od 1999 gimnazjum w naszym kraju to drugi stopień obowiązkowego kształcenia na poziomie podstawowym, a młodzież, która się w nim uczy ma od trzynastu do szesnastu lat. Nastolatki mają do przejścia trzy klasy na których zakończenie czeka ich jeszcze przeprowadzany jednocześnie w całej Polsce egzamin. Noty jakie osiągną gimnazjaliści na tym egzaminie mogą być decydujące w procesie rekrutacji do kolejnej szkoły. Jeśli celem nastolatka jest renomowane w regionie liceum raczej małe będą jego szanse jeśli na egzaminie osiągnie jedynie niezbędne minima. Etap gimnazjum jest jednym z najtrudniejszych w procesie edukacji. Młodzi ludzie wyrwani ze swoich środowisk klasowych spotykają się niekiedy z zupełnie obcym otoczeniem. Jeśli dodać do tego trudny wiek dojrzewania, w którym się znajdują czasami może powstać mieszanka wybuchowa. Niektórzy krytycy argumentują również że gimnazja ze względu na dość dużą podstawę programową przygotowują jedynie do zdania egzaminu końcowego, bez potrzebnego pogłębiania wiedzy i skupieniu się na rozwoju umiejętności ucznia. Tymczasem gimnazjum może stać się dla młodego człowieka szkołą życia, w której jeśli sobie poradzi będzie miał już tylko z górki.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!