Wady i zalety szkół publicznych

Już od pewnego czasu szkoły publiczne zyskują zarówno dużą grupę zwolenników jak i przeciwników. Problem ten właściwie nie istniał jeszcze dwadzieścia lat temu, kiedy w Polsce dopiero tworzyły się pierwsze niepubliczne szkoły podstawowe czy średnie. Dzisiaj jednak jest ich bardzo dużo i coraz więcej rodziców decyduje się posyłać swoje pociechy właśnie do takich szkół, licząc, że ich dzieci zdobędą w nich odpowiednie wykształcenie i jednocześnie będą chronione przed takimi problemami jak narkotyki czy przemoc wśród rówieśników. Tymczasem nie do końca teoria ta się sprawdza. Okazuje się, że szkoły państwowe również skutecznie potrafią sobie radzić z tego typu problemami. W wielu placówkach zamontowano już specjalne systemy alarmowe. Ponadto wejścia przez cały czas strzeże ochrona. Dzięki temu obcym bardzo trudno jest się dostać na teren szkoły> Z drugiej jednak strony szkoły publiczne nie mogą nikomu odmówić nauki. Wśród uczniów mogą więc się znaleźć także osoby ze środowisk patologicznych, które mogą próbować rozwiązywania konfliktów za pomocą przemocy lub tego typu rzeczy. Nieprawdą jest też, że szkoły publiczne oferują mniej zajęć pozalekcyjnych. Ich uczniowie często także mają możliwość uczestniczenia w zajęciach basenowych, spotkaniach szkolnych klubów sportowych oraz zbiórkach harcerskich czy zajęciach plastycznych.

Lepsza jest szkoła prywatna czy państwowa?

Już od kilku lat w mediach można śledzić dyskusję dotyczącą tego, którą ze szkół lepiej jest wybrać na miejsce nauki swojego dziecka. Oczywiście, jak nie jest się trudno domyślić, każdy z rodzajów tych placówek ma swoje wady i zalety, a co za tym idzie także zwolenników i przeciwników. Osoby, które są zainteresowane posyłaniem dziecka do szkoły prywatnej podkreślają przede wszystkim, że malec z pewnością odbierze w niej dobra edukację. Świadczą o tym nie tylko rankingi szkół tworzone co jakiś czas przez poczytne magazyny oraz wyniki, jakie uczniowie poszczególnych placówek osiągają podczas egzaminów kończących naukę czy konkursów przedmiotowych, ale też sama organizacja nauczania. W szkołach prywatnych klasy liczą najczęściej po kilkunastu uczniów, co pozwala nauczycielom nie tylko na lepsze zapanowanie nad uczniami, ale także na indywidualną z nimi pracę. Ponadto tego typu placówki zapewniają opiekę do godziny piętnastej, a czasem szesnastej i oferują bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć sportowych, artystycznych czy innych. Z drugiej jednak strony są to szkoły płatne, co sprawia, że uczęszczają do nich osoby ze specyficznych środowisk i można przypuszczać, że między uczniami panować będzie pewien snobizm. W szkołach państwowych zaś dziecko będzie mogło zetknąć się także z biedniejszymi i dzięki temu być może stanie się bardziej tolerancyjne.

Trudny wybór odpowiedniej szkoły

Jak wiadomo wybór odpowiedniej szkoły dla swojego dziecka jest jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką muszą podjąć rodzice. Okazuje się, że często sprawa ta jest bardzo stresująca, a o to, czy dana szkoła będzie odpowiednio przygotowywać pociechę do dorosłego życia i odpowiedniego funkcjonowania w społeczeństwie, mama i tata często się kłócą. Sytuacja ta jest spowodowana między innymi faktem, że obecnie w Polsce mamy do czynienia z ogromnym wyborem szkół, z których każda ma swoje wady i zalety. Po pierwsze obok szkół publicznych funkcjonują także, i są coraz bardziej popularne, szkoły prywatne. Te ostatnie są zarządzane przez fundacje lub prywatne osoby i oczywiście nauka w nich kosztuje, często niemało. Zazwyczaj czesne za miesiąc nauki wynosi kilkaset złotych, ale konkretna kwota, jaką muszą uiszczać rodzice zależy od oferty danej placówki. Często w ramach tej kwoty dzieci mogą liczyć na wiele zajęć pozalekcyjnych, komfort zdobywania wiedzy w niewielkich klasach oraz na to, że lekcje odbywać się będą w ładnych i dobrze wyposażonych salach. Coraz popularniejsze staje się także posyłanie dzieci do tak zwanych szkół integracyjnych. Tutaj w jednej klasie uczą się osoby zdrowe i niepełnosprawne w niewielkim stopniu. Nauka w takiej placówce ma nauczyć dzieci przede wszystkim tolerancji i wrażliwości.

Duża różnorodność polskich szkół

Teoretycznie kwestie edukacji w naszym kraju są regulowane prawem. Zgodnie z nim, każdy mody obywatel ma prawo do otrzymania odpowiedniego wykształcenia, a przede wszystkim do nauki. Ponadto osoby, które nie uzyskały jeszcze pełnoletniości, podlegają obowiązkowi szkolnemu, co oznacza, że po prostu muszą chodzić do szkoły. Kolejną kwestią są programy nauczania, które są takie same dla wszystkich placówek. Poza tym ujednoliceniu poziomu nauczania w każdej polskiej szkole służyć ma między innymi wprowadzenie egzaminów kończących naukę na danym poziomie. Okazuje się jednak, że choć koncepcja ta w założeniach jest bardzo dobra, nie do końca sprawdza się w rzeczywistości. A to dlatego, że w Polsce funkcjonują różne szkoły, które oferują bardzo zróżnicowaną ofertę edukacyjną. Podstawowym sposobem realizacji prawa dzieci do uczenia się są szkoły publiczne. Jednak już nawet między nimi można zauważyć pewne różnice. Jedne szkoły realizują autorskie programy, oferują różnorodne zajęcia pozalekcyjne, podczas gdy inne ograniczają się do pewnego minimum. Osobną kwestia są niewielkie szkółki wiejskie, gdzie nauczanie odbywa się często w grupach zróżnicowanych wiekowo. Ponadto w Polsce funkcjonuje także szereg szkół prywatnych, które różnią się między sobą nie tylko ofertą edukacyjną, ale też sposobem podejścia do ucznia.

Wybór odpowiedniej szkoły dla dziecka

Jeszcze kilkanaście lat temu właściwie nie było z tym problemu. Każde dziecko w wieku siedmiu lat rozpoczynało naukę w szkole w tak zwanym rejonie, czyli po prostu tej, która była najbliżej jego miejsca zamieszkania. Nie było rozterek związanych z tym, czy dana szkoła ma odpowiedni poziom nauczania, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i czy na pewno zapewni dziecku odpowiednią opiekę. Obecnie jednak sytuacja uległa dość dużej zmianie. Wszystko dlatego, że rynek placówek edukacyjnych bardzo się rozwinął. Współcześni rodzice siedmiolatka bądź sześciolatka mają więc trudny orzech do zgryzienia, gdy muszą zdecydować, do której szkoły wysłać swoją pociechę. Oczywiście nadal funkcjonują szkoły państwowe, które przyjmują dzieci z rejonu. Wiele osób uważa jednak, że poziom nauczania w nich wcale nie jest wysoki, a dzieci traktowane są tam jak przysłowiowe zło konieczne. Dlatego często decydują się na zapisanie malca do jednej z wielu w naszym kraju szkół prywatnych. Poza tym istnieją także szkoły dla dzieci, które są szczególnie uzdolnione w jakimś kierunku. Malcy mający predyspozycje do uprawiania wybranej dziedziny sportu mogą uczyć się w tak zwanej szkole mistrzostwa sportowego. Z kolei dzieci z talentem muzycznym na pewno mogą go rozwijać w szkole o tym właśnie profilu. Dzięki temu malcy już od początku edukacji otrzymują wsparcie w rozwijaniu swoich zainteresowań.

error: Content is protected !!